Zamjenska goriva

Gorivo iz otpada (RDF/ SRF)


Gorivo iz otpada proizvodi se u postrojenjima za gospodarenje otpadom iz neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada u skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom Europske unije.

Hijerarhija gospodarenja otpadom definirana je EU Direktivom o otpadu Europske unije.

Da bi ga se klasificiralo kao gorivo iz otpada, takvo gorivo mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela, sadržaj teških metala i ostalo. Gorivo iz otpada se proizvodi u kontroliranim uvjetima te prema strogim kriterijima kvalitete i kontrole strogim propisima. Jedino ukoliko udovoljava europskim i hrvatskim standardima opisanima u normi HRN EN 15359:2012) može se koristiti kao zamjensko gorivo za dobivanje energije u industrijskim pogonima.

Gorivo iz otpada sastoji se od papira, kartona, drva, tekstila i sitne plastike, suho je i stabilno te bez neugodnih mirisa. Zbog visoke ogrjevne vrijednosti koristi se kao gorivo širom Europske unije u različitim postrojenjima, od cementnih peći do toplana i termoelektrana.

Korištenje goriva iz otpada donosi sljedeće koristi:

  • smanjuje se udio korištenja fosilnih goriva - neobnovljivih prirodnih resursa
  • smanjuje se količina otpada koji se mora odlagati na odlagalištima
  • smanjuju se troškovi energije
  • smanjuju se emisije stakleničkih plinova odnosno ugljičnog dioksida 
  • otvaraju se nove mogućnosti za razvoj lokalnog gospodarstva.

U Europskoj uniji gorivo iz otpada koristi se već tridesetak godina. Dosadašnja iskustva pokazuju da se u procesu proizvodnje cementa mogu koristiti velike količine goriva iz otpada na siguran način, uz značajne koristi. Primjeri iz europske industrije cementa pokazuju da postotak zamjene fosilnih goriva različitim vrstama zamjenskih goriva, što uključuje i dominantno gorivo iz otpada, ponegdje prelazi i 70 posto. Za usporedbu, u Hrvatskoj udio korištenja zamjenskih goriva iznosi samo pet posto i uglavnom se koriste otpadna ulja, komina masline, koštano brašno, dotrajale automobilske gume i gorivo pripremljeno iz industrijskog otpada.

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved