Karijere

Napredovanje u karijeri

Jedan od ciljeva kojima težimo u CEMEX-u je imati najbolji tim u našoj industriji i najzadovoljniji tim u pogledu angažiranosti zaposlenika. U tu svrhu kroz strukturiran pristup predano pomažemo svojim zaposlenicima prepoznati vlastite potencijale i napredovati u skladu sa svojim individualnim karijernim ciljevima.

Kako bismo prepoznali, privukli, razvijali i zadržali talente, provodimo programe koncentrirane na strategije zapošljavanja i razvoj zaposlenika, uključujući i planiranje karijere i obučavanje nasljednika, što je potrebno kako bismo u svom poslovanju osigurali odgovarajući upravljački kadar. Učinkovito poslovno vodstvo jedna je od CEMEX-ovih osnovnih vrijednosti. 

Obučavanje nasljednika

CEMEX provodi programe za prepoznavanje i razvoj talenata te obučavanje nasljednika kako bi svojim menadžerima pružio alate potrebne za učinkovitu izobrazbu i razvoj zaposlenika i osigurao planove za upravljanje talentima i obučavanje nasljednika koji će udovoljavati potrebama našeg poslovanja. 

Cilj ovih procesa je otkriti zaposlenike unutar CEMEX-a koji posjeduju potencijal i ambicije te pokazuju kontinuirano visoke razine učinka potrebne za uspjeh na višim i utjecajnijim rukovodećim položajima. Godišnjim procesom ispitivanja talenata na globalnoj razini utvrđuju se talenti u čitavoj organizaciji i planovi za obučavanje nasljednika za ključne položaje. Na kraju ovog procesa se razvijaju planovi djelovanja kako bi se osigurala zdrava „zaliha“ talenata sa spremnim nasljednicima za sve buduće ključne položaje.  

Naš pristup upravljanju talentima i obučavanju nasljednika mora se razvijati zajedno s CEMEX-om. Trebamo trajno raditi na izgradnji nove generacije talenata, što znači da moramo imati sposobnost raspoređivanja svojih talenata na ključne položaje unutar organizacije. Snažna zaliha talenata svodi našu izloženost vanjskim rizicima na najmanju moguću mjeru i omogućuje nam otkrivanje, razvoj i postavljanje pravih ljudi na pravo mjesto u pravom trenutku. Moramo biti u stanju prepoznati nasljednike, gdjegod se nalazili, koji posjeduju sposobnosti, iskustvo, potencijale i želju za unaprjeđenjem poslovanja u skladu s našom poslovnom strategijom. To znači da moramo provoditi proces uz pomoć kojeg ćemo kontinuirano prepoznavati, procjenjivati, razvijati i pratiti svoje zaposlenike, povezujući pritom vještine, iskustvo, vrijednosti i karijerne ciljeve svakog pojedinca s osnovnim vrijednostima i strateškim ciljevima naše organizacije. 

Težimo tome da svojim zaposlenicima osiguramo radno okruženje u kojem će svaki pojedinac moći prepoznati čemu teži u svojoj karijeri i u kojem će svaki pojedinac na raspolaganju imati odgovarajuće alate i potporu potrebnu da ostvari svoje ambicije. Ne vjerujemo da postoji jedinstveni karijerni model koji bi trebao odgovarati svima. Umjesto njega imamo fleksibilan sustav osmišljen na način da udovoljava potrebama naših zaposlenika i pruža im najširi mogući raspon prilika za profesionalni razvoj u okviru potreba našeg poslovanja. Naši zaposlenici igraju ključnu ulogu u ostvarenju naših poslovnih ciljeva, stoga predano radimo na zapošljavanju i zadržavanju ljudi koji posjeduju potrebne vještine, znanje i iskustvo. 

Posvećeni smo načelu jednakih prilika za sve i jednakog postupanja sa svima te nastojimo svim svojim zaposlenicima osigurati zadovoljavajuću karijeru. Trudimo se poticati i pomoći našim zaposlenicima da razvijaju vještine i unaprjeđuju karijere kako bi mogli dati svoj doprinos boljim rezultatima tvrtke.

Karijerne putanje

Zaposlenicima na raspolaganju stoje različiti putovi profesionalnog napredovanja. Karijere različitih zaposlenika mogu se razvijati različitim putanjama ovisno o slobodnim radnim mjestima te ciljevima, sposobnostima i ambicijama samih zaposlenika. U nastavku smo izložili različite putanje profesionalnog napredovanja koje u CEMEX-u uzimamo u obzir prilikom promišljanja mogućih karijernih poteza naših zaposlenika.

  • Horizontalno napredovanje - napredovanje unutar istog tima i razine s ciljem produbljivanja znanja i stjecanja novih vještina, kompetencija i iskustava.
  • Vertikalno napredovanje - uočljiviji način profesionalnog napretka, budući da obično uključuje nove razine, nove titule i nove odgovornosti.
  • Bočno napredovanje - prolaženje različitih timova u CEMEX-u unutar iste razine u svrhu proširivanja postojećih znanja i stjecanja novih tehničkih znanja i kompetencija.
  • Poprečno napredovanje - premještanje na različite poslove u različitim područjima djelovanja CEMEX-a, različitim funkcijama i različitim zemljopisnim područjima.  

U CEMEX-u imamo mnogobrojne primjere različitih karijernih putanja koje su prošli našli zaposlenici. Za više informacija o širokom rasponu prilika za profesionalno napredovanje koje vam se nude u raznim područjima našeg poslovanja posjetite rubriku Što radimo.

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved