Zaštita na radu
Zaštita na radu

Osnove zaštite zdravlja

Globalnu zdravstvenu kampanju „Osnove zaštite zdravlja“, čiji je cilj smanjiti pojavu zdravstvenih rizika vezanih uz naše poslovanje i potaknuti zaposlenike na usvajanje zdravijeg stila života na radnom mjestu i izvan njega, razvili smo na osnovu rada našeg globalnog zdravstvenog vijeća i drugih povratnih informacija.

Ciljevi kampanje su objediniti sve naše aktivnosti usmjerene očuvanju i unaprjeđenju zdravlja diljem svijeta i uskladiti sve programe zaštite zdravlja na radu i prevencije na svim razinama tvrtke, programe koji se trenutno provode kao i one koji su još u fazi razvoja. Program formalizira i jača našu bazu znanja o različitim aspektima CEMEX-ovog sustava upravljanja zaštitom te uspostavlja smjernice koje jamče da će sve poslovne jedinice primjenjivati iste zdravstvene standarde, na taj način smanjujući troškove i svodeći rizike po zdravlje zaposlenika i neučinkovitosti na najmanju moguću mjeru.
Inicijativa „Osnove zaštite zdravlja“ usklađuje sve CEMEX-ove programe zaštite zdravlja koji se trenutno provode ili se još razvijaju, programe zaštite zdravlja na radu jednako kao i programe prevencije, na lokalnoj, nacionalnoj regionalnoj razini. Podijeljena je na dvanaest različitih tema kojima se promiče zdravlje na radnom mjestu, a cilj joj je pokriti sva najvažnija pitanja s kojima se naši ljudi svakodnevno susreću kad je riječ o zaštiti zdravlja na radnom mjestu, kao i o prevenciji. Teme kao što su „Snažna pluća“ ili „Čuvajte svoja leđa“ izravno se dotiču rizika od profesionalnih bolesti i ozljeda. Teme u koje spadaju „Zdravo srce“ i „Cjepiva“ za cilj imaju promidžbu kulture zdravlja u CEMEX-u, poboljšanje kvalitete života naših zaposlenika i smanjenje odsustva s posla zbog bolesti. Ova kampanja podiže svijest o zdravstvenim pitanjima, ohrabruje zaposlenike da poduzmu preventivne zdravstvene mjere i pomaže uspostavi kulture zdravlja u CEMEX-u. Program osim toga izgrađuje povjerenje, motivira zaposlenike i smanjuje zdravstvene troškove.
Lako razumljivi materijali koji se dijele CEMEX-ovim zaposlenicima diljem svijeta, kao i sustav globalne razmjene znanja i standardizirane smjernice kojima se promiču zaštita na radu i zaštita zdravlja diljem svijeta dijelovi su ove globalne kampanje. Materijali kao što su prezentacije, brošure, leci, plakati i testovi samoprocjene, zajedno s aktivnostima vezanim uz pitanja prevencije, na raspolaganju su svim zaposlenicima.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved