Zaštita okoliša
Održivi razvoj

Zaštita okoliša

Želimo biti predvodnik u stvaranju kulture ekološke svijesti. Naš sustavni pristup u praćenju, upravljanju, umanjivanju i ublažavanju utjecaja naših aktivnosti, kao i dijeljenje naše najbolje prakse, pomoći će u osiguranju učinkovitog korištenja prirodnih resursa te očuvanju bioraznolikosti.

Proizvodnja cementa i eksploatacija sirovina imaju značajan utjecaj na okoliš kojima upravljamo na odgovoran način: povećavamo energetsku učinkovitost, smanjujemo emisije ugljičnog dioksida, optimiramo potrošnju sirovina i vode, provodimo biološku rekultivaciju rudnika i radimo na očuvanju bioraznolikosti. Obvezali smo se mjeriti, pratiti i konstantno raditi u cilju smanjenja svih naših utjecaja na okoliš i poboljšanja rezultata zaštite okoliša. Briga za zaštitu okoliša dio je svakodnevnih aktivnosti naših zaposlenika.

Politika upravljanja zaštitom okoliša

 

 

Zaštita zraka

Kontinuirano pratimo naše emisije i izvještavamo o kvaliteti zraka…   » Više


Zaštita voda

Jedan od naših primarnih zadataka je očuvanje vodnih bogatstava koja nas okružuju... » Više


 

Gospodarenje otpadom

Naša osnovna filozofija u hijerarhiji upravljanja otpadom je izbjegavanje stvaranja otpada ili njegova ponovna upotreba... » Više


Bioraznolikost

Očuvanje bioraznolikosti jedna je od temeljnih vrijednosti za koje smo se opredijelili... » Više


Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved