Održiva gradnja
Održivi razvoj

Održiva gradnja

Usklađenost poslovnog rasta i brige za okoliš

Građevinska industrija danas radi po principima održivog razvoja i razvija građevinske materijale prihvatljive za okoliš, projektira i izvodi građevine optimalnog utroška energije te zbrinjava otpad na način siguran po okoliš.

Cement je najvažniji sastojak betona, a upravo se pri proizvodnji cementa intenzivno iskorištavaju materijali i energija. Današnja djelovanja cementne industrije podjednako su usmjerena ka korištenju zamjenskih izvora energije umjesto fosilnih i zamjeni što većeg dijela klinkera u cementu, pri čemu se štede neobnovljivi prirodni resursi i smanjuje onečišćenje zraka.

Uvođenjem nove palete proizvoda zadovoljavaju se zahtjevi kupca za različitom primjenom i procesnom tehnologijom i poboljšavaju se svojstva proizvoda. Osim toga, pridonosi se zaštiti okoliša očuvanjem prirodnih resursa. korištenjem zamjenskih sirovina za klinker te smanjenjem emisije CO2.

Svjesni smo kako je cement s najvećim sadržajem klinkera još uvijek najtraženiji. Razlog tome je, osim kvalitete, što je još uvijek nedovoljno razvijena svijest o ekološkoj prednosti cementa s manjom količinom klinkera. O čemu se zapravo radi? Polovica emisije ugljičnog dioksida (CO2) u cementnoj industriji nastaje iz kemijskog procesa u kojem nastaje klinker. Kupnja jednako kvalitetnog cementa s manjim sadržajem klinkera pridonijela bi smanjenju emisije CO2, odnosno održivoj gradnji.

 

       


 

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved