Podrška kupcima
Proizvodi i usluge

Podrška kupcima

Mi u CEMEX-u želimo pomoći kupcima u ostvarivanju snova. U središtu naše pozornosti je Vaše zadovoljstvo.

Tehnička podrška

Stručnim savjetima vezanim za primjenu cementa i betona pomažemo kupcima i krajnjim korisnicima naših proizvoda u ostvarivanju njihovih ciljeva.

 

 

  

 

 

 

Logistika

 

Usluga CEMEX-a u Hrvatskoj uključuje i organizaciju dostave kupcima. Time našim kupcima pružamo još kvalitetniju uslugu.

Pronađite lokaciju

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved