Proces proizvodnje
Proces proizvodnje

Proces proizvodnje

Za naučiti kako CEMEX proizvodi cement pogledajte interaktivnu animaciju procesa

1. Miniranje sirovine

Lapor i vapnenac vade se iz kamenoloma tako da se stijene buše i raznose eksplozivom, s neznatnim utjecajem na okoliš zahvaljujući modernoj tehnologiji.


 2. Prijevoz sirovine

 Nakon što se velike kamene gromade razlome, prevoze se do drobilice velikim utovarivačima ili pomoću transportne trake.


 3. Drobljenje

Kamen iz tupinoloma doprema se do drobilice gdje se smanjuje drobljenjem ili mrvljenjem na grumene veličine otprilike 3 cm.


 4. Predhomogenizacija

Predhomogenizacija je mješanje različitih vrsta lapora, vapnenca ili bilo kojeg drugog potrebnog materijala.


 5. Skladištenje sirovina

Svaka pojedina vrsta sirovine posebno se prenosi u silose, odakle će naknadno biti dodan u specifičnoj količini određenoj vrsti cementa koji se proizvodi.


 6. Mljevenje sirovine

Ovaj proces odvija se u vertikalnom čeličnom mlinu koji melje materijal pritiskom kojeg proizvode tri konusna valjka koja se okreću oko rotirajuće ploče. U ovoj fazi koriste se i horizontalni mlinovi u kojima se materijal melje pomoću čeličnih kugli.


 7. Homogenizacija sirovine

Ovaj proces odvija se u silosima koji su opremljeni za stvaranje homogene mješavine materijala.


 8. Kalcinacija

Kalcinacija je osnovni dio postupka u kojem glavnu ulogu igraju velike rotacijske peći. Unutar njihj, na temperaturi od 1400°C, sirovina se pretvara u klinker: malene tamnosive kuglice promjera 3 – 4 cm.


 9. Meljava cementa

Klinker se melje pomoću čeličnih kugla različitih veličina dok prolazi kroz dvije komore u mlinu, uz dodavanje gipsa kako bi se reguliralo vrijeme vezivanja cementa.


10. Pakiranje cementa i otprema

Cement se potom pohranjuje u skladišne silose odakle se hidraulički ili mehanički vadi i prenosi do pogona gdje se pakira u vreće ili otprema u rasutom stanju. Može se otpremati željezničkim vagonima, cisternama ili brodom.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved